V případě, že Vás kontaktuje při dorostové práci policie:

 1. doporučujeme nevypovídejte (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru "DOROST PROBLEM" na mobil 777 572 956 - právník Mgr. Michael Novotný
 3. následně mu zavolejte 

Hygienicko-protiepidemická opatření pro tábory 

z 13.5. a 25.5. 2020: Potřebuješ připravit tábor? Hledáš tábořiště?

- PŘEDPŘIPRAVENÉ TÁBORY -

A) Přihlášky a další formuláře najdeš zde:

formuláře: https://drive.google.com/drive/folders/1TTGokuZsbx3uT8Pg-ZwucyQjaFQAvePQ

B) Kontakty na tábořiště:

C) Kdy je náš tábor zotavovací akce?

Dle stanoviska našeho právník a, se Váš tábor stane zotavovací akcí pouze v případě, že máte 30 a více dětí mladších 15 let na dobu více než 5 dní (tj. 6 dní). Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory .

D) Jsou příměstské tábory zotavovací akcí? nikoli

Dle stanovisko našeho právníka, aby bylo možné považovat akci za zotavovací akci je nutné, aby byly splněny kumulativně, tj, současně podmínky z definice uvedené v § 8 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Což je

- pobyt

- 30 a více dětí

- ve věku do 15 let

- na dobu delší než 5 dnů.

Příměstské tábory trvají zpravidla 5 dnů, tj. od pondělí do pátku. Za zotavovací akci je považován pobyt delší jak 5 dnů.

Příměstský tábor není pobytem, ani obvykle netrvá déle jak 5 dnů. Takže nespadá pod definici "zotavovací akce".

Každopádně bych určitě požadoval po rodičích dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí, potvrzení od vedoucích, a zajistil hygienicky nezávadné stravování.

Podrobně zde: https://poradna.crdm.cz/tabory .

E) Tábory podél řek a u vody

Podrobně se tématu věnují následující články:

https://www.adam.cz/clanek-2016070008-mzp-rozhodovani-o-jednotlivych-stanovych-taborech-u-vody-v-zasade-prislusi-obci.html 

https://www.adam.cz/clanek-2017040014-budeme-smet-dal-taborit-podel-rek.html 

https://www.adam.cz/clanek-2016070017-kdo-povoluje-nebo-zakazuje-tabory-v-cr.html    

 Zde najdeš předpřipravené programy táborů:

a) z Čerpadla zde: v https://drive.google.com/open?id=0B7V5NqeSlxYCU1pJMnJMbnExNGs ;

b) z Dětské misie: https://obchod.detskamisie.cz/?categ=78 ;

c) ze zásob Dorostové unie zde: https://drive.google.com/file/d/1Z-w08Cdx5RRDagN-iqzf8VMEXuQ1r1Dm/view?usp=sharing  ;

d) z nakladatelství Mravenec zde: https://www.mravenec.cz/shop/program ;

e) od Havířova - Hrdinové ze Santa Fé: https://drive.google.com/file/d/1eSyezDmjHC1NbiqyZxVnYMfsT0qXb7Hp/view?usp=sharing  


Příspěvek na letní tábor 2020 od zdravotní pojišťovny?

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor neposkytuje.
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  Pojišťovna bohužel příspěvky na dětské tábory nenabízí.
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  Příspěvek ve výši až 1 000 Kč platí pro děti od 6 do 16 let. Lze jej uplatnit pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny, vztahuje se také na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí až po absolvování tábora. 
 • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
 • OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1 150 Kč.
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny na letní tábor čerpat až 500 Kč.
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto 2020. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 29. června do 1. září 2020.
 • Revírní bratrská pokladna (213)
  Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, které trvají minimálně 7 dnů.

GRANTY Dorostové unie z.s. 2020

máme opět dojednáno 250 000 Kč, zaregistruj se do 17.6.2020 (prodlouženo)


 • pro stanový / příměstský / putovní tábor
 • ve spolupráci s místním sborem
 • členství v DU v roce 2020
 • 20% (změna ze 30%) a více dětí z nekřesťanského a vně evangelikálního prostředí 
 • více než 50% nákladů hradit ze svého
 • zaslat rozpočet tábora dopředu
 • vyhotovit hodnotící zprávu v ČJ a AJ (+ a -, duchovní vliv, návrhy na změny příště) na 1x A4 do 31. srpna 
 • 3x svědectví dětí a 1x svědectví vedoucích v ČJ a AJ
 • 3x hezká fotografie dětí z tábora
 • tábor vyúčtovaný v účetnictví DU do 31. listopadu
 • včas odevzdaná výroční zpráva a členský seznam za rok 2019 i za rok 2020
 • odeslání hlášení tábora do 14. června
 • účast na sněmu 20. června nebo výjimečně zplnomocnit zástupce
 • podepsaná Plná moc hlavního vedoucího

Pokud máš o grant zájem a splňuješ podmínky klikni na formulář a vyplň ho do 14.6. zde:            https://forms.gle/yPQi9MzA2uanH42k9 


K zapůjčení / koupení

Hvězdná brána Stargate, kontakt: Ondřej Šantin