Skaut pod DU

připravujeme křesťanské skautské oddíly pod Dorostovou unií

nejde o vstup Dorostové unie do Junák - český skaut
Dorostová unie je a zůstává nezávislý spolek s duchovním zakotvením v Církvi bratrské.

Názor
"Rozhodnutí nabídnout zájemcům z řad CB dorostů být součástí skauta, bez toho, aby ztratili svoji křesťanskou identitu považuji za krok dobrým směrem především ze dvou důvodů. Jedním je misie, kdy pozvat dítě z nevěřící rodiny na křesťanský skaut je v českém kontextu mnohem přijatelnější, než "do dorostu". Druhým důvodem pak je, že skaut má díky své dlouhé tradici stále mnoho oblastí, z kterých se naše dorosty mohou učit." - David Novák 

Přínos skautu

David Kubíček, kazatel CB a skaut, popisuje, proč založili u nich skautský oddíl a co to vlastně znamená proměnit dorost na skaut.  

Příběh
"Do dorostu jsem začal chodit až ve svých 14 nebo 15 letech, do té doby jsem byl aktivním členem skautu a moje vzdělávání v oblasti víry zabezpečovala kromě rodiny pouze besídka. Nevnímám to jako žádnou újmu, skautská koncepce výchovy vede k silnému mravnímu ukotvení; pokud je víra pěstována v rodině, představuje skaut skvělé doplnění. Pokud není, vytváří alespoň dobré předpoklady pochopení základních principů křesťanské etiky. Pokládám proto převzetí skautského modelu dorostem a jeho spojení s náboženským vzděláváním a podporou růstu víry za ideální možnost." - Petr Raus

V čem se skautský oddíl odlišuje od "dorostu"

Nutno říct, že žádný dorost není stejný. Mezi společné prvky na pravidelné schůzce patří biblické vyučování, chvály, hry, popovídá s dětmi. V ostatních aktivitách, formách a metodách se dorosty liší. Ještě je běžné, že dorosty mají letní tábory a výpravy (např. víkendovky, přespávačky).

Skautský oddíl zachová biblické vyučování, hry, povídání s dětmi. Od dorostu se bude odlišovat v zásadě tím, že bude pomalu a postupně zapracovávat tzv. skautskou výchovnou metodou (popis). Ta sama o sobě přináší řadu nových prvků: 

 • učí vedoucí zapojovat starší děti do vedení oddílu, 
 • starší děti se učí vést menší skupinky dětí (tzv. družinový systém), 
 • děti se více učí zkušenostmi (děti více věcí dělají sami), 
 • děti jsou vedeni k všestrannému osobnímu růstu (např. tzv. odborky),
 • skaut rozvíjí u dětí odpovědnost (první závazky) např. v podobě slibu a zákonu, 
 • starší vedoucí neodchází z oddílu (stávají se oporou aktivním vedoucím), 
 • přináší nové rituály (např. slavnostní oheň, skautský slib) a nošení šátku a košile.

Ke společné cestě Junáka a Dorostové unie od Edyho

O Dorostové unii - tehdy ještě s doplňkem sdružení křesťanských dorostů - jsem se dozvěděl krátce poté, co jsem se v roce 2001 stal ředitelem kanceláře České rady dětí a mládeže. A tehdy patřila ke skupině křesťansky orientovaných sdružení, která se mi povedlo docela rychle k ČRDM připojit. Partnerem mi tehdy byl Honza Homolka. Když jsem se tedy před více než dvěma lety při schůzce k naší biblické soutěži Stezka písmáků, kterou pořádáme spolu s Klubem Pathfinder, potkal s Danem Joklem - Medvědem, bylo to pro mě jakési pokračování dříve navázaného spojenectví... více v PDF - napsal Jiří Zajíc - Edy (předseda Odboru duchovní výchovy Junák - českého skautu)

Jak začít skaut pod DU?

Skaut pod DU můžete začít ve svém dorostu letos nebo později.

Nemusíte začít skautský oddíl se vším všudy (např. používat jméno skaut, nosit košile, zmáknout skautskou výchovnou metodu od A do Z).

 • promyslete se všemi (vedoucí, starší, děti, rodiče) přínos skautu a nároky na vedení oddílu
 • účast jednoho, nejlépe všech vedoucích starších 18 let na dubnovém kurzu pro vedoucí (Vedoucák)
 • hlavní vedoucí musí mít kurz zdravotníka zotavovacích akcí do jedno roku od nástupu, např. nabídka 1, pro zdravotní zážitkové kurzy nabídka 2
 • rádci se zúčastní Rádcovské školy, nejlépe letos, nejpozději příští rok
 • pročtěte si skautskou výchovnou metodu: skautský slib a zákon, družinový systém, učení se zkušeností, osobní růst, symbolický rámec, příroda a pobyt v ní, dospělí průvodci, zapojení do společnosti (služba druhým) na Wikipedii

Zvukový záznam setkání se zájemci ke stažení zde.
Video ze setkání se zájemci ke stažení zde.  

Požadavky na vedoucí a rádce

Skautský (hlavní) vedoucí musí

 • absolvovat Vedoucák (kurz pro vedoucího) - více zde
 • absolvovat zdravotnický kurz zotavovacích akcí (akreditovaný) v nejbližším možném termínu

Skautský rádce musí

 • absolvovat Rádcovskou školu I. a II. do roka od založení oddílu

Časový plán

k rozjezdu skautského oddílu od září 2021:

leden - únor

 • seznámit tým, sbor, rodiče s myšlenkou založit skautský oddíl
 • projednat praktické kroky k založení oddílu
 • vymyslet název pro svůj oddíl
 • kontaktovat mentora podpůrných skupin
 • účastnit se setkání on-line po skupinách se svým mentorem

březen

 • první veřejné jednání o registraci skautu pod DU proběhne 18. března po Zoomu (hlasování proběhne 6. června)
 • budoucí skautští vedoucí by měli mít rozhodnuto, jestli od září založí skautský oddíl
 • rozhodnutí vedoucí by se měli přihlásit na Vedoucák v dubnu
 • účastnit se setkání on-line po skupinách se svým mentorem

duben

 • 23.- 24. dubna Vedoucák (první teoretická část) - kurz pro skautské vedoucí (v souvislosti s COVID opatřeními by 1. část proběhla online)

červen

 • 5. - 6. června se bude schvalovat založení skaut pod na Sněmu DU
 • 11. - 13. června by mohla proběhnout druhá zážitková část Vedoucáku pro skautské (hlavní) vedoucí
 • skautští vedoucí dostanou informativní (náborový) balíček pro školy, aby mohli zvát děti do nového oddílu

srpen

 • očekává se, že rádci ze skautských oddílů, které startují v září se zúčastní Rádcovské školy (22. - 29. 8.)

září

 • nové skautské oddíly pod DU zahájí svou činnost

Otázky a odpovědi:

1. Proč skaut? 

a) může přitáhnout děti, b) buduje (nové) vedoucí, c) rozvíjí všestranně osobnost dítěte

2. Proč vlastní skaut pod DU (není lepší využít některou ze stávajících skaut. organizací)? 

a) chceme vlastní styl zbožnosti, b) chceme si zachovat vlastní vedení

3. Kdy to začne (podrobný harmonogram viz výše)?

Příprava u vás okamžitě, spuštění vašeho skautského oddílu v září 2021.

Příběh
Propojení DU a skautu vítám. Moje zkušenost mi říká, že to bude oboustranné obohacení. Když jsem jako kluk skautoval, měl jsem možnost se potkat s vedoucími z katolických oddílů. a Rozhovor s nimi i jejich příklad života mne zastavoval, i když jsem tehdy s Kristem neměl nic společného. - Martin Tabačan, kazatel CB Liberec

Máte otázky? Napište nám.

Váš názor nás zajímá.

Příběh

"Vyrostl jsem v křesťanském dorostu, který byl během totality veden pod ochranáři přírody. Když se ohlédnu zpět, byl to křesťanský skaut: příroda, výpravy, slib, slavnostní oheň, dobrodružství i zelené košile s dřevěnými knoflíky za bobříky. Nechyběla silná přátelství na celý život. Zažil jsem tam ve 14 letech duchovní zastavení, nastavilo to moje hodnoty ve víře. Byl to jeden z nejlepších časů v mém životě." Daniel Jokl

Vedoucák

Více o kurz pro vedoucí zde

Plakát ke stažení v JPG

Kontakty na vedoucí podpůrných skupin:

Skautští poradci se věnují budoucím vedoucím skautských oddílů, aby se jim podařilo snadněji proměnit současný dorostový klub na skautský oddíl. 

Anna Tichá
hlavní skautský koordinátor 
721 269 056
anna.b.ticha@gmail.com
Messenger

David Kubíček
skautský poradce
608 116 565
david.kubicek@cb.cz

Daniel Jokl
skautský poradce
724 841 722
daniel.jokl@volny.cz