Pojištění

Pro roky 2018-2021 Dorostová unie z.s. prostřednictvím ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 0259492692.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ: 

ÚRAZ

Pokud se vám stal úraz na táboře, vyplňte tento formulář Oznámení o úrazu: https://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf    

Formulář vyplníte podle vzoru:   https://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu-vzor.pdf       

ROZBITÁ VĚC (odpovědnost vedoucího)

Rozbil Vám vedoucím nechtěně brýle? Vyfoťte je rozbité a opravené, doložte účtenkou a hlavně vyplňte tento formulář:

https://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-skodni-udalosti-CRDM.pdf 

Po vyplnění mi ho pošlete emailem k podpisu Helence Šmudlové: hela_bella@seznam.cz a do kopie: daniel.jokl@volny.cz .

Jakmile formulář Oznámení o úrazu ode mne dostanete podepsaný, pošlete ho klasickou poštou na adresu: 

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU - život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2


Základní informace

POJISTNÁ SMLOUVA A PODMÍNKY: NAJDETE ZDE: https://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/ .

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
  • smrt úrazem 170 000 Kč

ÚZEMNÍ PLATNOST: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!