Rada Dorostové unie

Daniel Jokl

předseda rady DU

koordinátor, fundraising, vize, směřování, pomoc při zakládání dorostů, reklamace, shareman pro Prahu, zaměstnanec Rady CB

Petr Kučera (Zababa)

místopředseda rady DU

směřování, vize

Vlastík Chráska

člen rady DU

organizace Siónu, správa tábořišť

Aleš Novák

člen rady DU

shareman - Střední Čechy a Vysočina

Zaměstnanci DU

Čestmír Tichý

tichy.cestmir@seznam.cz

organizace akcí, komunikace s účastníky, řečníky, logistika materiálu a doprava, příprava a realizace her, shareman Hanácko-Valašského regionu

Helena Šmudlová


členské seznamy, pojištění, hlášení táborů, výroční zprávy, granty, účetní

Dagmar Asszonyi


mzdy