Modlitební setkání 9. 2. 2021

21.01.2021

Modlitební setkání pro dorostové vedoucí.

Téma - dorost CB a Dorostová unie jako součást Boží rodiny.
...Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich." 
(Matouš 18:19)

 9. 2. 2021 v 19:00 na Zoomu s čekárnou > vstup