Jak se stát členem DU

18.06.2020

Krok 1 - Staršovstvo

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.

Krok 2 - Plná moc pro hl. vedoucího

Prostudujte Plnou moc (PDF) pro hlavního vedoucího dorostové skupiny, která obsahuje povinnosti každé dorostové skupiny. Umožní hlavnímu vedoucímu jednat samostatně bez složitého papírování (kdyby byl pobočným spolkem s vlastním ičem) - uzavírat smlouvy, vystavovat potvrzení atd. Podepíše ji hlavní vedoucí dorostové skupiny. Číslo bankovního účtu doplním Daniel Jokl po jeho vytvoření.

Krok 3 - Seznam členů dětí a vedoucích/pomocníků/rádců včetně pomocníků

Do tabulky (prosím neměnit tabulku) "Seznam členů" napište seznam vedoucích (dospělý i pomocníci od 15 let) a dětí, které budou asi pravidelně chodit. Datum narození potřebujeme kvůli pojišťovně (kontroluje věk členů).

Jak děti tak vedoucí budou automaticky pojištěni úrazově v ceně členského poplatku do konce roku 2020.

Krok 4 - Pojištění odpovědnosti vedoucích a pomocníků

Vyplňte do tabulky (prosím neměnit tabulku) seznam vedoucích, kteří budou pracovat s dorostem v kalendářním roce 2021 včetně vedoucích na táboře. "E" ve sloupci znamená platnost v Evropě, "S" znamená ve světě (=tábor mimo Evropu, tam je cena vyšší, řekneme na dotaz).

Krok 5 - Zřízení účtu u Fio Banky

Hlavní vedoucí dorostové skupiny se zaregistrujte ve Fio Bance k internet. bankovnictví jako fyzická osoba, pokud již nemá u této banky jakýkoliv jiný účet (pak nemusí). Registraci v bance oznámí Danielu Joklovi, který následně zřídí v bance nový bankovní účet (+ 1x platební kartu) vaší dorostové skupiny. Proběhne to na dálku, nikam nemusíte jezdit. Můžete si nahrát aplikaci do mobilu a sledovat pohyby na účtu okamžitě.

Krok 6 - Odeslání dokumentů

Odešlete vyplněné a podepsané dokumenty:

  • Registrační lístek v pdf,
  • Seznam členů v MS Excel,
  • Plnou moc v pdf,
  • Seznam pro pojištění v MS EXCEL.csv

na e-mailovou adresu: daniel.jokl@volny.cz .

Krok 6 - Platby

Z vašeho nového účtu zaplatíte:

  1. členské poplatky ve výši 200 Kč/rok za vedoucího (pomocníka) nebo dítě (příklad: 3 vedoucí + 2 rádci/pomocníci + 10 dětí = 15 x 200 Kč) na účet 33 00 22 00 33 / 2010 var. Symbol: = číslo mobilu platící osoby, do textu - např.: "členství Lhota". V ceně je úrazové pojištění na celý rok 2021.
  2. poplatek za pojištění odpovědnosti vedoucích a pomocníků/rádců je zpravidla zdarma (hrazeno z grantu ČRDM), pokud vše nahlásíte do konce listopadu. Později se už doplací obvykle ve výši 48 Kč za sobu (příklad: 3 vedoucí + 2 kuchaři + 1 skladník + 2 rádci/pomocníci = 8x 48 Kč) na účet 33 00 22 00 33 / 2010 var. Symbol:= číslo mobilu platící osoby, do textu - např.: "pojištění Lhota".