Doporučení DUDO ke koronaviru

13.05.2020

Milí vedoucí,
rádi bychom zdůraznili, že i přes postupně se rozvolňující opatření týkající se ochrany před nákazou koronavirem, stále platí přísná pravidla pro setkávání. Prosím, čtěte opatření vlády vždy až do konce, i se všemi doplňujícími podmínkami! 

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ STAV?
Podle aktuálního stavu (k 13. 05. 2020) už mohou jednotlivé dorostové skupiny začít s pořádáním schůzek a jednodenních výletů, pokud na těchto akcích je maximálně 15 lidí. CO JE POTŘEBA DODRŽET VŽDY? AŤ JSME VENKU NEBO UVNITŘ.
Zároveň je potřeba vždy dodržet několik základních pravidel:

  • Musí být přítomen vedoucí starší 18 let, který zodpovídá za to, že budou dodržena veškerá hygienická opatření.
  • Během celého setkání musí mít všichni stále nasazenou roušku, která chrání ústa i nos a dodržovat po celou dobu rozestup minimálně 2 m.
  • Účast na dorostových akcích nedoporučujeme dorostencům, kteří žijí ve společné domácnosti se seniory nebo chronicky nemocnými osobami.

POŘÁDEJTE HLAVNĚ AKCE VENKU!
Doporučujeme konat především akce venku. Pokud byste už z nějakého důvodu trvali na tom, že se schůzka musí uskutečnit uvnitř, pak je třeba k těm již uvedeným pravidlům přidat ještě tato:

  • Před setkáním je třeba pečlivě vydezinfikovat kliky, vypínače, stoly, židle, toalety a jiná podobná místa, kterých se dotýká více lidí.
  • Dopředu si, prosím, připravte dezinfekci na ruce (například v dávkovači od mýdla).
  • Při vstupu si každý vydezinfikuje ruce.
  • Nejpozději na začátku setkání nebo výletu každý (včetně vedoucích) předloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - jeho vzor přikládáme.
  • Není možné využívat společné šatny, sprchy a podobná zařízení.
  • Pečlivě vydezinfikovat veškeré kliky, vypínače, stoly, židle, toalety a jiná podobná místa je třeba i po skončení akce.


CÍLEM NENÍ NA PRAVIDLA VYZRÁT NEBO JE OBEJÍT!
Našim cílem je chovat se odpovědně a učinit veškerá potřebná opatření, která povedou k ochraně jak dětí, které nám rodiče svěřili, tak i nás samotných. Nechceme hledat v opatřeních vlády díry, ale naopak se chovat rozumně a odpovědně.Prosíme, sledujte a respektujte aktuální ministerské vyhlášky a rozhodnutí vlády České republiky v této věci!