Hry a vyrábění

nepřehlédněte:

Kvůli COVID-19 je scházení se ve velkém počtu velmi nejisté a finančně rizikové. Přesto letošní sjezd rušit nebudeme. Sejdeme se najednou na šesti místech - v šesti regionech, abychom snížili počet lidí na jednom místě. Jeden z večerů se všichni uvidíme díky společné videokonferenci.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.

Dále doporučujeme knihy: