Dokumenty

Zde najdeš formuláře: členský seznam, pověření hl. vedoucího, tabulku k připojištění (vedoucích pozdě přihlášených nebo nečlenů DU), výroční zprávy, pokyny k účetnictví...:

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.