letošní konferenci stále připravujeme...

Čerpadlo 2021:
Výchova 6 - 15 let

Budeme hledat inspiraci k výchově ve světě, v církvi a v rodině ze skutečných příběhů.  

Základní informace

Termín: 20. března 8:45 - 16:00 s přestávkami
Forma: online, kombinace YouTube a Zoom
Cena: zdarma
Dobrovolný příspěvek můžete zaslat na účet DU číslo 33 00 22 00 33 / 2010 s VS 310.

Přihlaste se >> zde <<

Děkujeme, že přihlášce věnujete 3 minuty. Informace z přihlášky jsou důležité pro organizátory konference a pro řečníky.

Vstupte na konferenci

Vstupní údaje získáte e-mailem po přihlášení. Prosím, přihlaste se, abyste dostali přihlašovací údaje s heslem včas. Děkujeme.

Program konference připravujeme

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY S DISKUSEMI PRO VŠECHNY

8:30 možný příchod na konferenci 
8:45 - 9:00 Úvodní slovo

9:00 - 9:50 Co víme o výchově ve 21. století - prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., psycholog
10:00 - 10:50 Svět, který ovlivňuje církev a rodinu - PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
11:00 - 12:00 Církev, které záleží na budoucích generacích - Roman Neumann, DiS., kazatel 
12:00 - 13:00 Rodina, která využívá svůj vliv - Mgr. Dave Patty, manžel, otec a autor

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE PODLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NA ZOOMU

14:00 - 15:00 Semináře na Zoomu (můžete navštívit pouze 1)
Seznam seminářů s anotací a řečníky najdete níže
přihlášení: v registračním formuláři vyberte seminář, na e-mail vám přijde přístup na Zoom týden před konferencí
forma: 20 - 30 min slovo, 20 min diskuse, 10 min přestávka

ODPOLEDNÍ PŘÍBĚHY VÝCHOVY PRO VŠECHNY

15:00 - 15:10 Prezentace akcí DU 

15:10 - 15:55 Příběhy výchovy z úst "dětí"

   Příběh 1 Niké Vopalecká
   Příběh 2 Claire a Tyler Patty
   Příběh 3 Ester Neumannová

15:55 - 16:00 Závěrečné slovo

Seznam seminářů

1. Cringe a hype generace. Jak jí lépe rozumět. - Petr Kadlec - lektor primární prevence, youtuber
Popis: Hledání konkrétních řešení na konkrétních příkladech.

2. Děti, dospělí a jazyk emocí. - Dalimil Staněk - psycholog a kazatel
Popis: Jak s dětmi dorostového věku mluvit o emocích? Jak je naučit rozeznat a pojmenovat jednotlivé emoce? Jak podpořit schopnost empatie? A k čemu všemu se jim to může v duchovním, osobním i vztahovém životě hodit?

3. Vývoj víry od narození do dospělosti - Ráchel Bícová - supervizorka, autorka knih pro děti
Popis: V každém období života prochází naše víra vývojem. V tomto semináři se dozvíte: - jakými stádii prochází vývoj víry - na jaké otázky v nich děti hledají odpověď - duchovní potřeby dětí v různém věku a jak je naplňovat - co se mohou děti o Bohu učit v kterém věku

4. Jak propojit rodiny a církve - Jana Ćmielová, vedoucí dětské služby v církvi Element
Popis: Bůh stvořil rodinu, aby pečovala o dětská srdce a církev, aby zářila světlem Ježíše. Když se církev a rodina spojí a budou pracovat společně, může se v srdci našich dětí stát něco velkého. Pojďme spolu vymyslet všechny možné cesty, jak propojit církev s rodinou.

5. Jak pracovat v malých skupinách z pohledu skauta - Jiří Zajíc/ Edy - pedagog a skaut
Popis: Družinový systém ze skautingu (součást skautské výchovné metody)

6. Dorost - jde jen o páteční večer nebo o něco víc? - Adéla Kalačová - hlavní vedoucí dorostového klubu
Popis: Co chceme od Dorostu? Jde nám jen o to zabavit děti? Hledejme v této službě prostor pro to pozvat děti mimo církev, prostor kde budeme mít vliv na celou jejich rodinu. Prostor pro to vychovávat nové učedníky.

7. Jak lépe zvládat deprese a úzkosti u dětí - Martin Slabý - dětský psycholog
Popis: bude doplněn

8. Mladí se hledají, hledejme s nimi: Jak pomoci náctiletým ke zralosti. - Pavel Vopalecký s dcerou Niké - lektor
Popis: Klíčovou životní náplní našich dorosťáků je zkoumání a poznávání všeho možného. Podvědomě i vědomě především hledají svoji vlastní hodnotu, svoji identitu, své místo. Vzpomínáš?! Na našem vlastním vědomí, kým jsme, na našem přijetí samých sebe, se velmi významně podíleli naši rodiče. Na semináři si povíme o třech hlavních sférách, jak budovat vědomí vlastní hodnoty u svých dětí. Mladí se hledají, pojďme jim pomoci, aby se správně našli.

9. Jak dětem předávat duchovní pravdy, aby jim to dávalo smysl - Radomír Kalenský, zakladatel Awany v ČR
Popis: Budeme společně přemýšlet, jak mluvit s dětmi přirozeně o biblických pravdách v běžné řeči. Jakou roli hrají v naší komunikaci příměry? V jakých chvílích se je nejvhodnější s dětmi hovořit?

10. Jak jako vedoucí doprovázím děti - Jan Lukl, pracovník v Royal Rangers, otec čtyř dětí
Popis: výchova mladších vedoucích, role vedoucího, vedení ke službě, rozpoznávání obdarování

Přihlaste se >> zde <<

Děkujeme, že přihlášce věnujete 3 minuty. Informace z přihlášky jsou důležité pro organizátory konference a pro řečníky.

Těšíme se na vás!

Kontaktní osoba: Česťa Tichý, 775 218 208, tichy.cestmir@seznam.cz

Organizátoři si vyhrazují právo změnit program konference bez udání důvodů.


Sledujte nás


plakát ke stažení v jpg a PDF

oficiální plakát konference Čerpadlo 2021
oficiální plakát konference Čerpadlo 2021

Čerpadlo 2020: Závislosti

fotografie z loňské konference