Články 

Sjezd on-line

06.10.2020

Sjezd dorostů bude on-line v pátek 30. října od 17 hodin po dorostech.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.

Milí vedoucí,
rádi bychom zdůraznili, že i přes postupně se rozvolňující opatření týkající se ochrany před nákazou koronavirem, stále platí přísná pravidla pro setkávání. Prosím, čtěte opatření vlády vždy až do konce, i se všemi doplňujícími podmínkami!

Připravili jsme pro vás disk s materiály k vedení dorostu online! Najdete tu hry, nápady, challenge, odkazy a spoustu dalšího. Zapojte se i vy a sdílejte s námi na disku, co funguje ve vašem dorostě.