Články 

Sdílíme 10 připravených programů s krátkými videoklipy
z unikátního seriálu Labyrint světa a ráj srdce. Každá lekce je na 45 minut. Aktivity jsou interaktivní a vedou k hlubšímu zamyšlení. Podklady připravily lektorky z Hope4kids.

Na schůzky se osvědčil Zoom (videokonference). Někteří vedoucí používají Google Meet. Na psaní se osvědčil Messenger nebo WhatsApp.

Sjezd on-line

06.10.2020

Sjezd dorostů bude on-line v pátek 30. října od 17 hodin po dorostech.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...