Na sjezdu uvidíš:

 • sestřihy videí a fotek z dorostů,
 • YouTubera
 • scénku
 • chvály
 • ...
 • víc nechceme prozrazovat

předpokládaná délka: 90 min.

Po sjezdu se můžete setkat se svým dorostem, popovídat zahrát si hry jako obvykle, to už nebude centrálně organizováno, záleží pak na Vás, jak a čím se spolu propojíte.


Nařízení ohledně koronaviru:

Od středy 14. října platí, že jsou omezeny všechny akce včetně bohoslužeb na šest osob uvnitř, ale i ve vnějším veřejném prostoru s výjimkou svateb a pohřbů. Společný zpěv je povolen pouze do počtu pěti zpěváků, rozestup mezi osobami musí být alespoň dva metry. Toto omezení je vyhlášeno do 3. listopadu. 

od pátku ráno 9. října do 25. října vláda zakazuje "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování". Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

Stanovisko ČRDM (jejímž členem je Dorostová unie) z úst předsedy Aleše Sedláčka: "Po konzultacích s některými našimi organizacemi a právníky jsme dospěli k rozhodnutí pozastavit na dva týdny spolkovou činnost. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci činnost obnovit alespoň venku. Jednáme o tom." 

Aktuality

Přečtěte si, co je nového
 

Sjezd on-line

06.10.2020

Sjezd dorostů bude on-line v pátek 30. října od 17 hodin po dorostech.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...


Akce

prosím poznačte si do svého kalendáře:

2021

 • 19.3. sněm DU v Pardubicích (mimo jiné: schválíme vznik skautu pod DU?)
 • 20.3. Čerpadlo na téma: (ne) výchova v Pardubicích
 • 23.-25. 4. Vedoucovský kurz pro hlavní (i budoucí) vedoucí (zástupce) včetně kurzu "Jak dělat skaut pod DU"
 • 7.-8. 5. Biblická stezka regiony www.biblickastezka.cz
 • 4.-6. 6. Biblická stezka finále v Olomouci www.biblickastezka.cz
 • 22.-29.8. Rádcovká škola
 • 24.-26.9. Sión (Čechy)