Sión - kvůli covidu ZRUŠEN:

Milý dorosťáci a vedoucí.

Přiblížil se nám opět čas kdy se setkáváme společně na Siónu. V tuto chvíli by jste měli dostat vícero informací ohledně akce a přihláškový formulář. Nechal jsem to do této doby, aby to bylo těsně před akcí a aby bylo jasno ohledně všech opatření okolo covidu. S tím, ale jak se situace vyvíjí okolo covidu a co by to všechno znamenalo, kdyby se covid projevil i pár dní po akci, tak jsem dospěl k rozhodnutí Sión 2020 neuskutečnit.

Přeji Vám všem pokojný čas při společném scházení a těším se, že za rok dá-li Pán se sejdeme na Siónu na jiném místě (Verdek u Dvora Králového nad Labem) v jiných kulisách (překvapení.....), ale se stejným nadšením.

Mějte se fajn. Vlastik, emai: vlastimil.chraska@seznam.cz 


Aktuality

Přečtěte si, co je nového
 

Kvůli COVID-19 je scházení se ve velkém počtu velmi nejisté a finančně rizikové. Přesto letošní sjezd rušit nebudeme. Sejdeme se najednou na šesti místech - v šesti regionech, abychom snížili počet lidí na jednom místě. Jeden z večerů se všichni uvidíme díky společné videokonferenci.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.


V případě, že Vás kontaktuje při dorostové práci policie:

  1. doporučujeme nevypovídejte (je to Vaše právo)
  2. napište SMS ve tvaru "DOROST PROBLEM" na mobil 777 572 956 - právník Mgr. Michael Novotný
  3. následně mu zavolejte 

Akce

prosím poznačte si do svého kalendáře:

  • Sión - kvůli covidu ZRUŠEN podrobně viz karta "SIÓN"
  • 30. - 31. 10. (až 1.11.)     Sjezd dorostů BUDE, ale jinak viz https://sjezddorostu.cz/ 
  • 13. - 14. 11.      Setkání Sharemanů na CVVZ - České Budějovice

2021

  • 7. - 8. 5.             Biblická stezka regiony
  • 4. - 6. 6.             finále Biblické stezky
  • 22. - 29. 8.         Rádcovská škola I. a II.
  • 17. - 19. 9.         Sión (Čechy)