V případě, že Vás kontaktuje při dorostové práci policie:

 1. doporučujeme nevypovídejte (je to Vaše právo)
 2. napište SMS ve tvaru "DOROST PROBLEM" na mobil 777 572 956 - právník Mgr. Michael Novotný
 3. následně mu zavolejte 

Aktuality

Přečtěte si, co je nového
 

Kvůli COVID-19 je scházení se ve velkém počtu velmi nejisté a finančně rizikové. Přesto letošní sjezd rušit nebudeme. Sejdeme se najednou na šesti místech - v šesti regionech, abychom snížili počet lidí na jednom místě. Jeden z večerů se všichni uvidíme díky společné videokonferenci.

V případě vážných případů, kdy nás při dorostových akcích kontaktuje policie, například závažné zranění, nehoda a podobně, doporučujeme před policií nevypovídat. V žádném případě není vhodné říkat: "bylo to asi takhle, myslím si, že,..." Policii se říká jedině to, čím jsme si sto procentně jistí. Mohlo by se stát, že pod vlivem šoku z nehody...

Proberte výhody s kazatelem a staršími vašeho sboru a vyplňte Registrační lístek (DOC).. Pokud Váš sbor pravidelně podporuje Vaši činnost finančně, může zaslat dar na Váš bankovní účet, který bude zřízen (viz bod 5). Potvrzení o daru není problém vystavit.


Akce

prosím poznačte si do svého kalendáře:

Kapacita účastníků na Rádcovskou školu je již plně obsazena, prosím nepřihlašujte se.

 • 15. - 22. 8.        Odrostenecký tábor ZRUŠEN kvůli koronaviru  
 • 23. - 29. 8.       Rádcovská škola I. a II.
 • 18. - 20. 9.        Sión - Verdek u Dvora Králové, GPS:50.4504800N, 15.7765956E
 • 30. - 31. 10. (až 1.11.)     Sjezd dorostů BUDE, ale jinak viz https://sjezddorostu.cz/ 
 • 13. - 14. 11.      Setkání Sharemanů na CVVZ - České Budějovice

2021

 • 7. - 8. 5.             Biblická stezka regiony
 • 4. - 6. 6.             finále Biblické stezky
 • 22. - 28. 8.         Rádcovská škola I. a II.
 • 17. - 19. 9.         Sión (Čechy) a LARP (Morava a Slezsko)