Historie

Práce mezi dětmi se v českých protestantských církvích rozvíjela od počátku dvacátého století. První snahy založit při sborech dorostové skupiny se datují od třicátých let. Pořádaly se zejména dětské tábory a ozdravné pobyty (např. práce s dětmi v Kařezu).

Navzdory nepříznivým podmínkám po druhé světové válce i v dalších desetiletích komunistické nadvlády vznikají v církvích nové skupiny dorostenců. Tyto skupiny pracovaly celoročně. Některé skupiny působily pod hlavičkou různých společenských organizací. Už v této době se vedoucí dorostů setkávali na nepravidelných vzdělávacích seminářích.

Současnost

Po listopadu 1989 došlo k novému rozvoji činnosti ve svobodných poměrech. V roce 1993 pozvaní zástupci švýcarské křesťanské organizace BESJ (Svaz evangelikálních švýcarských dorostů) uskutečnili v ČR dva kurzy pro vedoucí z různých denominací. Po těchto kurzech se objevila touha založit podobnou organizaci, která by umožnila systematizovat dorostovou práci. Tato myšlenka nalezla úrodnou půdu zejména v Církvi bratrské. V rámci výchovného odboru CB byla v roce 1994 ustavena funkce tajemníka pro dorost a od roku 1995 se začaly pořádat první tématicky zaměřené kurzy (Tábornická škola a Základní kurz). Zúčastňovali se jich i vedoucí dorostů z jiných denominací. Při mnoha sborech vznikly nové dorostové skupiny, budoval se instruktorský tým.

V roce 1997 se z výchovného odboru Církve bratrské vydělil samostatný dorostový odbor s názvem Dorostová unie. Po téměř dvouletém rozvažování nad možností ustavení občanského sdružení, ve spolupráci s účastníky kurzů DU, Radou CB a právníky vznikly nejprve stanovy Dorostové unie. Ty byly zaregistrovány na MVČR 13. 7. 1999. V říjnu 1999 se pak uskutečnil ve Foglarově Sluneční zátoce u Ledče n. Sázavou ustavující Sněm občanského sdružení Křesťanská dorostová unie, jejíž název byl později změněn na Dorostová unie - sdružení křesťanských dorostů. Předsedou Dorostové unie je podle stanov tajemník pro dorost Církve bratrské.