Výborně jsou vybavená tábořiště na: www.primataboriste.cz. V přiloženém souboru jsou tábořiště a ubytovací kapacity, které využívají dorostové skupiny a dorosty.

  databáze tábořišť.xls (44 KB)