Jak se stát členem Dorostové unie

 

  • Členem Dorostové unie (DU) se může stát kterákoliv skupina pracující s dětmi při sboru a nebo křesťanském společenství.

  • Skupina musí souhlasit a řídit se základními předpisy DU (Stanovy a Řád).

  • Se členstvím v DU musí souhlasit staršovstvo , správce a nebo jiný statutární zástupce sboru, pod kterým skupina pracuje.

  • Řádně vyplněný a potvrzený Registrační lístek doručí předsedovi DU.

  • Ten žádající skupině vystaví registraci dorostové skupiny.

  • Hlavní vedoucí skupiny zašle následně vyplněný seznam členů a zaplatí členské příspěvky

  • Současně zašle seznam elektronických adres, kam se mají posílat zprávy týkající se DU