Rada DU je výkonným orgánem DU a zajišťuje její činnost.

Rada je složena z předsedy, místopředsedy a dvou členů. Členové Rady jsou voleni sněmem na čtyřleté funkční období.

Rada ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a hospodáře DU.

Statutárním zástupcem rada DU.

Pro činnost DU může Rada zřídit specializované pracovní týmy.