Dorostová unie je občanským sdružením dětí a mládeže, navazujícím na dlouholetou práci dorostových vedoucích při Církvi bratrské. Hlavním posláním Dorostové unie je vzdělávání vedoucích a vytváření zázemí pro vedoucí a oddíly pro jejich práci.