Vzdělávání vedoucích

Jako hlavní oblast práce vedení DU je stále vzdělávání vedoucích.

Odborně, morálně a dovednostně dobře připraveni vedoucí jsou hlavním předpokladem kvalitní práce s dětmi. Je třeba, aby byly nejen znalí problematiky, ale aby měli možnost si své znalosti prakticky vyzkoušet a aby měli možnost se navzájem sdílet a vyměňovat si své zkušenosti. K tomu slouží kurzy, které pořádáme.

DU pořádá: