Biblická stezka je orientační závod tříčlenných hlídek složených z dorostenců, kde mají prokázat především své biblické a praktické znalosti a dovednosti. Na jednotlivých stanovištích v terénu, která podle mapy musí nejprve nalézt, odpovídají na otázky nebo plní určité úkoly a za to dostávají body. Vítězem se stává hlídka s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Podrobné informace jsou v Propozicích.


Rozsah znalostí:
Úkoly na stanovištích jsou vybírány ze čtyř základních okruhů:

 • biblické znalosti (zahrnují 50% všech stanovišť)
 • tábornické znalosti a dovednosti
 • obecné znalosti
 • fyzická zdatnost


Biblické znalosti:
Každý rok se určí ústřední téma, což je většinou jedna biblická kniha. K ní jsou vydány potřebné materiály. Stejně tak k historii.

Další biblická témata jsou všeobecná a z nich se vybírá podle potřeby. Jednotlivé texty jsou vždy z Ekumenického překladu, případně z Bible Kralické.

Jsou to:

 • Hledání v Bibli na čas
 • Žalmy 1, 23.
 • Vyznání víry
 • Modlitba páně
 • Desatero
 • Knihy Bible
 • 1. Korintským 13

Ostatní znalosti

Tábornické

 • Uzle
 • První pomoc
 • Zatloukání hřebíků
 • Hod na cíl
 • Příroda
 • Odhady
 • Ostatní dovednosti

Všeobecné¨

 • Historie
 • Zeměpis
 • Všeobecné
 • Topografie
 • Kimovka

Fyzické

 • Šplh
 • Ručkování
 • Kliky
 • Dřepy
 • Střelba
 • Ostatní běžné dovednosti

 

Podrobnosti jsou v jednotlivých připojených souborech.

 

  Propozice Biblické stezky.doc (56 KB)
 
  Živočichové pro Biblickou stezku.doc (31 KB)
 
  Stromy pro Biblickou stezku2.doc (34 KB)
 
  Rozsah znalostí.doc (26 KB)