Dorostová unie je občanským sdružením dětí a mládeže, navazujícím na dlouholetou práci dorostových vedoucích při Církvi bratrské. Hlavním posláním Dorostové unie je vytváření zázemí pro vedoucí a oddíly ve všech oblastech dorostové činnosti. Zajišťuje vzdělávání vedoucích dětských kolektivů a organizuje zájmové a volnočasové akce, především pro dorostence.

Letos bude finále BS2. - 4. června 2017.
Biblická stezka regiony: 5. - 7. května 2017, region Praha: 6. května 2017.